Aanbiedingen

Vrachtauto (rijbewijs C)

 

Theorie

Om het rijbewijs C te halen, moet je uiteraard de benodigde theoretische kennis hebben. Deze theorie wordt getoetst en vastgelegd door middel van het Chauffeursdiploma CCV-B. Dit diploma bestaat uit 2 deelcertificaten. Voordat je examen mag doen, moet je in het bezit zijn van deze 2 (geldige) certificaten:

  • RV1 Verkeer/techniek – In dit onderdeel wordt alles behandeld wat te maken heeft met verkeersveilig rijden, wetskennis en sociaal rijgedrag en de basiskennis over o.a. de motor, versnellingsbak en chassis (geldigheidsduur 2 jaar). 
  • VC2 Administratie – Hier worden alle documenten, arbeidstijden en vergunningen doorgenomen (geldigheidsduur 2 jaar).

Om beroepsmatig met een vrachtauto te mogen rijden moet je in het bezit zijn van de aantekening van code 95 op jouw rijbewijs. Om deze code te behalen moet je examen doen in de volgende 3 onderdelen:

  • V3C Cases - hier krijg je 3 verhalen met praktijkvoorbeelden waar je door middel van meerkeuzevragen de juiste antwoorden op moet geven.
  • Toets besloten terrein - bij deze toets moet je met een vrachtauto een bepaald parcours afleggen tussen pilonnen door;
  • Praktische toets - hierbij moet je zelf een vrachtauto op de juiste wijze beladen en stuwen.  

Succes zorgt voor alle benodigde materialen tijdens de cursus zoals leerboeken en documentenmappen. Bovendien biedt Succes cursisten die moeite hebben met het leren van de stof gratis individuele bijlessen aan.

Praktijk

Bij Succes is het mogelijk om op de volgende manieren je rijbewijs “C” te halen:


1. Reguliere opleiding:
Hierbij les je 1 of 2 keer per week. In overleg met je instructeur bepaal je het aantal lessen en plan je het examen in.

2. Compact opleiding C: Wanneer je snél je rijbewijs C wilt halen, kan je een Compact opleiding volgen. Hiervoor vindt een “intake” plaats bij Succes. Deze intake bestaat uit een gesprek en een rijtest. Aan de hand hiervan wordt het aantal lesuren bepaald. Na de intake weet je dus hoe lang je totale opleiding duurt en wat de totale prijs is. Je kan op deze manier binnen 5 dagen je rijbewijs C halen!

3. 8-weekse opleiding: Wanneer je een versnelde opleiding wilt doen maar wanneer het niet mogelijk is voor je om de compact opleiding te volgen, dan biedt onze 8-weekse opleiding uitkomst. Tijdens deze opleiding les je 3 tot 4 keer per week. Per week wordt er gekeken naar je vorderingen en het aantal lessen kan dan ook zowel naar boven als naar beneden bijgesteld worden. Je examendatum wordt uiteraard 8 weken na de eerste les ingepland. De 8-weekse opleiding omvat het volledige rijbewijs C (inclusief CE en de code 95).  

Het is ook mogelijk om bij ons jouw rijbewijs in maandelijkse termijnen te betalen! Vraag naar de voorwaarden!
 
Klik hier voor de prijslijst

De examenplaatsen voor de praktijkexamens zijn: Stadskanaal en Emmen. 

Voor nadere informatie kun je ons uiteraard e-mailen via emmen@succes-opleidingen.nl of bellen op 0591 653733.

Eigen verantwoordelijkheid:

Succes verwacht dat u op de hoogte bent van de voorwaarden ter verkrijging van een rijbewijs (inclusief vakbekwaamheid). Indien de gemeente besluit geen rijbewijs af te geven, of u wordt medisch niet geschikt geacht, kan Succes nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor de kosten die u hebt gemaakt voor het behalen van een theorie- en/of praktijkexamen.